Lirik Sholawat Al-'aqlu wama-wama lima yurid dan Terjemahannya

Salah satu lirik dari Al-Muqtashidah  adalah Al-'Aqlu. Lirik ini mungkin sudah banyak kalian tahu bila kalian adalah seorang pecinta sholawat nabi. Di awalnya berbunyi Al-'aqlu wama-wama lima yurid.


Nah pertanyaannya, apakah syair ini termasuk sholawat atau hanya lagu biasa? jawabannya adalah, ya syair ini termasuk sholawt dan bukan sekedar lagu biasa. Mengapa? karena di akhir lirik ini ada pujian sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yakni pada lafadz 'Ala-Rosuuli sholatu wa-salaam # Lil-'alamina rohmatu wa-salaam. Yang artinya , kepada Rasul sholawat dan dalam, beliau adlah untuk rahmat bagi seluruh alam dan keselamatan.


Berikut dalah lirik Al-'aqlu selengkapnya, tersedia dalam teks Arab, Latin dan Terjemahannya.

Al-'aqlu wama-wama lima yurid dan artinya



Al-'aqlu wama-wama lima yuriid # Wan-nafsu qoolat,,hal mim-maziid
Wal-fikru baina 'aqliw-wanafsii  # Kha-latas syaqii,,wa-sa'iid

Al-'aqlu wama-wama lima yuriid # Wan-nafsu qoolat,,hal mim-maziid
Wal-fikru baina 'aqliw-wanafsii # Kha-latas syaqii,,wa-sa'iid

Al-'aqlu lil-jannati wamaa # Wan-nafsu mistlu jahan-namaa
Kullama saadat tana-'umaa,, # Qolat tihaal,,hal mim-maziid

Al-'aqlu wama-wama lima yuriid # Wan-nafsu qoolat,,hal mim-maziid
Wal-fikru baina 'aqliw-wanafsi # Kha-latas syaqii,,wa-sa'iid

Tazaw-waadtu minal qur'aan # Kulla khik-matin wa-bayaan
As-lamtu nafsi lir-rohmaan # Fata-kharortu min kulli dhiik

Al-'aqlu wama-wama lima yuriid # Wan-nafsu qoolat,,hal mim-maziid
Wal-fikru baina 'aqliw-wanafsi # Kha-latas syaqii,,wa-sa'iid

Al-Qur'aan,,hudar-Rosuul # Risalatullahi lil-'ukuul
Faalikun-nafsi wal-hawaa # Wal-hawaa,,ghoirul amiin

Al-'aqlu wama-wama lima yuriid # Wan-nafsu qoolat,,hal mim-maziid
Wal-fikru baina 'aqliw-wanafsi # Kha-latas syaqii,,wa-sa'iid

'Ala-Rosuuli sholatu wa-salaam # Lil-'alamina rohmatu wa-salaam
Rus-duhumin jahlin wa-dholaam # Bi-qur'aniil lahil-majiid

Al-'aqlu wama-wama lima yuriid # Wan-nafsu qoolat,,hal mim-maziid
Wal-fikru baina 'aqliw-wanafsi # Kha-latas syaqii,,wa-sa'iid


Terjemah Lagu Al Aqlu (Al Muqtashidah)

Akal
Akal menunjukkan apa yang ia kehendaki
Nafsu selalu berkata apakah masih ada tambahan
Fikiran berjalan antara nafsu dan akal
Baik pada waktu celaka maupun bahagia

Akal mengantarkan pada syurga sedangkan
Nafsu bagaikan neraka jahanam
Ketika ia mendapat kenikmatan selalu saja kurang
Dan berkata “apakah masih ada yang lain?”

Aku berbekal hikmah dan keterangan dari Al-Qur’an
Kupasrahkan diriku kepada Allah Ar-Rahman
Maka aku terhindar dari segala kesulitan
Al-qur’an petunjuk Rasul bagi orang yang berakal
yang mengalahkan hawa nafsu

Ketahuilah hawa nafsu itu tidak dapat dipercaya
Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan
Kepada rasul sebagai rahmat bagi seluruh alam
Yang menunjukkan manusia dari gelapnya kebodohan
Denga perantara Al-Qu’an yang agung.


Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel